Sunday, January 31, 2010

Ai

Ai can but Ai won't

Ai pretty but ugly

Ai lazy but hardworking

Ai do but Ai don't

Ai love but Ai hate

Ai see but Ai blind

Ai hear but Ai deaf

Ai deadpan but clumsy

Ai brave but Ai fear

And Ai remain I...

Nota tangan; ABC-Z takkan lengkap tanpa I.

0 sen?!: